[ Webhosting profitux.cz ]
Sithští vojáci

 Sithský voják JCW
Sithští vojáci, jinak známí jako Sithští těžcí vojáci nebo Sithská komanda, byly pěší vojáci Sithského Impéria během Jedijské Občanské Války, hlavní vojenská síla Sithskéo Triumvirátu během Temných Válek a základní vojenská jednotka během Velké Galaktické Války. Jejich jedinečné brnění a schopnosti je vyčleňovali od ostatních vojenských složek, stejně jako jejich, často velké, sadistické sklony. Jejich brnění jim rovněž zahalovalo celý obličej, což vzbuzovalo strach mezi civilním obyvatelstvem a dokazovalo.

Historie
Většina Sithských vojáku v armádě Darth Revana byli přeběhlíci z Republiky. Ti byli brzy posílení různými idealisty z dobytých světů. Slabí jedinci byli během namáhavého tréninku odstraněni a zbývající silní jedinci vytvořili perfektní stroj na zabíjení. Strach z jejich Sithských pánu je hnal do boje s úžasným odhodláním a zároveň zabraňoval, aby kdokoliv z nich přeběhl na stranu nepřítele. Někteří Sithští vojáci využívali strachu, který vzbuzovali v obyčejných lidech k vlastnímu prospěchu. Ostatní však jen „dělali svou práci“, nebo skutečně věřili, že Sithové by do galaxie přinesli pořádek. Po skončení Jedijské Občanské Války se mnoho vojáků, nyní bez svých mistrů, dalo do služeb Sithského Triumvirátu vedeného Darth Trayou, Darth Nihilusem a Darth Sionem. V této době se Sithští vojáci účastnili například bitvy o Onderon a bitvy o Telos IV.

 Vojáci za Velké Galaktické Války O nějakou dobu později se znovu vynořilo původní Sithské Impérium, o kterém se myslelo, že bylo zničeno během Velké Hyperprostorové Války. Toto Impérium používalo Sithské vojáky během následující Velké Galaktické Války. Tito vojáci se účastnili například Dobytí Coruscantu, kde byli hojně využiti zejména v Jedijském Chrámu. Invaze do Jedijského Chrámu skončila pro Jedie katastrofou. S Pomocí svých Sithských pánů, zmasakrovali vojáci téměř všechny Jedie a vážně poškodili chrám samotný. Po dobití Coruscantu se Sithští vojáci stáhli zpět do svého Impéria v očekávání Studené Války s Republikou.

Sithští vojáci byli používáni i o tři tisíce let později, během Nových Sithský Válek, v době Darth Banea. O těchto vojácích je toho ale známo jen velmi málo. Dokonce se ani neví, zda se jejich brnění, či zvyky a styl boje lišily od jejich předchůdců.

Armáda Sithských vojáků zmrazená v karbonitu byla nalezena Sestrou Noci Silri jen krátce po Bitvě o Endor. Za použití Sithského holokronu ukradeného kriminálnímu bossovi Tyberu Zannovi, Silri armánu vystopovala a aktivovala.

 Sithský těžký voják
Brnění
Standardní brnění vojáků bylo buď stříbrné, nebo bílé s černou maskou, která zakrývala vojákův obličej. Na uniformě nebyla žádná viditelná insignie, i když elitní jednotky nosily bronzovou, nebo červenou verzi tohoto brnění, což mohlo sloužit jako identifikace postavení daného vojáka. Brnění, které nebylo nijak technologicky na výši proti ekvivalentu Republiky, bylo navrženo speciálně tak, aby v oponentovi vyvolávalo strach.

Varianty

Sithské komando
Toto byli elitní Sithští vojáci, ale jak se jejich role v boji lišila od normálních vojáku, není známo. Tito vojáci běžně nosili blasterové karabiny. Účastnili se například Bitvy o Telos IV, Dxun, Onderon a Stanici Citadel. Několik těchto vojáků bylo umístěno na Trayuské akademii na Malachoru V.

Sithští elitní střelci
Měli bronzové brnění a často byli vyzbrojeni disruptorovýma puškama, které byly schopné proniknou osobními štíty.

Sithští těžcí vojáci
Tito vojáci byli vidět jen velmi zřídka. Byli to specialisté na těžké zbraně. Nosili rudé brnění a ozbrojeni byli těžkými opakovači. Byli nasazováni jen do oblastí, které byly nesmírně strategicky důležité. Toto by naznačovalo, že jejich hodnost a postavení bylo větší, než u normálních Sithských vojáků a Sithských elitních střelců. Revan bojoval s několika těmito vojáky na Star Forge.

Sithští granátníci
Tito vojáci byli známí tím, že používali nárazové a částicové granáty. Měli rovněž masterovou pistol. Také používali tepelné detonátory.

 Skupina Sithských vojáků Sithští bestiáři
Tyto speciální jednotky používali v boji různé zvířata, či příšery. Byli nasazováni v bojích, kde byla dostatečná síla sithských jednotek. Během Druhé bitvy o Onderon čelila Jedi Vypovězená několika Bomám a larvám Drexlů ovládaných právě těmito vojáky.

Sithští Vyspělí vojáci
Toto byl pravděpodobně první pokus vytvořit pokročilejší verzi vojáku během Jedijské Občanské Války. Byli to pouze ti nejlepší z obyčejných vojáků. Umístěni byli na Star Forge, kde byli do jednoho poraženi Revanem. Vybaveni byli Iontovými puškami a vibromečema. Stejně jako Těžcí Vojáci, i oni nosili rudou zbroj.

Sithská Stráž
Tito vojáci se účastnili Velké Galaktické Války. Byli snadno rozpoznatelní podle své rudé zbroje a tyčové zbraně. Tito nestandardní vojáci, většinou vzešli z výběru těch nejlepších z řad běžných vojáků. Jen zřídka kdy se stávalo, že by byl nějaký rekrut přímo vybrán do řad těchto Stráží.

by ScorpiO

Zpět na seznam vojsk

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.