[ Webhosting profitux.cz ]
Armáda Galaktické Republiky
Armáda republiky nikdy neměla žádné velké a pořádné vojsko. To se zmněnilo až za klonových válek s příchodem klonových vojáků.

Klonoví vojáci
Klonový voják


ARC vojáci
ARC


ARF troopers
ARF troopers před bitvou o Teth


Klonoví specialisté na výbušniny
Klonový voják


Klonoví zabijáci
Klonový vojákArmáda separatistů
Vojska seperatistů sou na výjímky ohromné, bezduché droidí armády. CIS kromně droidů nasazuje v bitvách i obytelstvo planety, jako například v bitvě o Mon Calamari či o New Plymbto

B1 - Battle droid
Battle droid


B2 - Super Battle Droid
Super Battle droid


B2-HA - Super Battle Droid
Super Battle droid


Droideka Mark I
Droideka


IG-100 Magnaguard
MagnaguardArmáda Galaktického Impéria
Armáda Impéria se začátku skládala s klonovém armády republiky ale díky rychlému růstu klonů a vzbouření na Kaminu muselo Impérium přestoupit na normální vojáky. Ovšem díky výcviku a disciplíně se znich stala snad nejlepší armáda v galaxii. Impérium mělo i do každé oblasti své speciální vojáky.

Císařská Šerá Stráž
Šerá StrážNoghrijská komanda smrti
Noghriove


Stormtroopeři
Stormtrooper


Hazardtroopeři
Hazardtroopeři


Novatroopeři
novatroopers


Sandtroopeři
Sandtroopeři


Scouttroopeři
Scouttroopeři


Spacetroopeři
Spacetroopeři


Armáda Povstalecké Aliance a jejich následovníků
I když se rebelské jednotky nemohli ohledně výcviku či výzbroje rovnat svým imperiální protějšům, doháněli vše svojí odhodlaností a přesvědčením že bojují za spravedlivou věc.
Poté co byla ustanovena Nová Republika sice již netrpěla její armáda materiálním nedostatkem či výcvikem, přesto se ale svým imperiálním protějškům novo republiká pěchota nikdy nevyrovnala.

Rebelská čestná stráž
Rebelská čestná strážArmáda Sithského Impéria
I když hlavní ničivá síla Sithských Impérií v průběhu tisíciletí byli Sithští Páni, byla i zde potřeba klasických pěšáků. Během historie existovalo mnoho tipů těchto jednotek, ale všechny měli společnou brutalitu a sadizmus.

Sithští důstojníci
Sithští důstojníci


Sithští vojáci
Sithští vojáci


© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.