[ Webhosting profitux.cz ]
Old Republic timelinePříslušník sithské rasy Před Republikové období

130 000 BBY
- Počátek sithské civilizace

100 000 BBY
- Kwaové sestavují Bránu nekonečna a Hvězdné chrámy na Dathomiru

49 000 BBY
- Rakataové sestavují hyperbrány

35 000 BBY
- Killikové staví na Alderaanu Zemi Hradů
- Rakataové budují své Nekonečné Impérium a započínají dobyvačná tažení.
  Představují se jako bohové a zotročují si národy planet, které dobyli

Stavba Star Forge 30 000 BBY
- V Nekonečném Impériu se staví Star Forge
- Killikové jsou vyhnáni z Alderaanu a Alsakanu
  do neprozkoumaných oblastí
- Sithský král Adas sjednocuje sithské národy na Korribanu

27 700 BBY
- Rakataové útočí na Korriban. Král Adas však nenechá
  Sithskou říši padnout a vede své druhy do vítězné války,
  sám v ni pak umírá

26 000 BBY
- Galaxií se přežene mor, kterým onemocní
  pouze rasa rakatánců
- Nekonečné Impérium se hroutí. Přeživší rakataové se
  usazují na Rakata Prime. Star Forge je zapomenuta,
  ale cesta k ní je stále ukrytá ve hvězdných mapách
  na několika planetách

Stará Republika
Expanzní Éra


25 000 BBY
- Corelliani vyrábějí Hyperpohon, díky studiu technologie po rakatancích
- Jednotící války
- Založení Republiky pro světy jádra, Coruscant ustanoven jako hlavní planeta
- Vznik Republikové ústavy, senátu a senátní knihovny
- Vytyčení Perlemianské obchodní cesty a Corellianského tahu
- Kuat je kolonizován lidmi, převážně inženýry a konstruktéry lodí
- Skupina nejrůznějších bytostí začíná studovat Sílu a zakládá Řád,
  který je později znám jako Jedijský
- Ssi-Ruukská experimentální loď havaruje na Garosu IV
 
Nal Hutta a Nar Shaddaa

- Huttové unikají zkáze Varlu a usazují se na Evocaru, ze kterého učiní svoji hlavní planetu Nal Huttu.
  Původní obyvatele zotročí a donutí je stavět města na Nar Shaddaa

24 500 BBY
- Xendor upadá k temné straně a dochází k prvnímu sváru mezi temnou a světlou stranou

24 000 BBY
- Tioneská válka
- Mandalore První se stává prvním mandalorem
- Mandaloriané začínají dobývat planety

23 900 BBY
- Republika a Huttové poráží HoF&T a končí Tioneská válka

Velké Manifestační období

20 000 BBY
- Dochází k osidlovíní expanzního regionu

Indektová éra

17 000 BBY
- Končí velké manifestační období
- První Alsakanianský konflikt
- Indectová éra, představující výrobu zabijáckých droidů

15 500 BBY
- Jediové vynalézají světelné meče

Silentiumský robot Vuffi Raa 15 000 BBY
- Aqualiská občanská válka
- Aqualisko-Republiková válka
- Yuuzhan vongové jsou odstřiženi od Síly, když je zničena jejich
  planeta ve válce strojů. Započínají tak svojí cestu za nalezením
  svého nového domova
- Konec Indectové éry
- Začátek Pozdního-idectového období

Éra Pius Deašského tažení

12 000 BBY
- Konec Pozdního-indectového období
- Započínají Pius Deašské tažení. Nejvyšší kancléř Contispex vede fanatický kult do bojů proti
  vetřeleckým sektám

11 000 BBY
- Konec Pius Deašských tažení
- Osidlování vnějšího okraje

The Lost City of the Jedi v podzemí Yavinu IV   10 000 BBY
  - Na Yavinu IV je založeno Město Jediů
  - Je zkonstruován světelný meč Vimy-Da-Body

  Rianituské období

  9 000 BBY
  - Počátek Rianituského období představujícího
    vzestup Huttů

8 000 BBY
- Sithský lord přichází na Alpheridies a nechává tam postavit sithskou pevnost
- Konec Rianituského období

Manderonské období

7 003 BBY
- Druhý rozkol mezi světlou a temnou stranou Síly
- Temní Jediové prohlašují svoji nezávislost a odtrhují se od Řádu Jedi
- Začátek Století Temna

7 000 BBY
- Je vyřčeno proroctví o vyvoleném, který nastolí rovnováhu v Síle
- Podle proroctví se Mandaloriané shromažďují na planetě Mandalore, pod vedením taungského
  Mandalora Prvního

Sith se klaní Temnému Jedimu 6 900 BBY
- Konec Století Temna
- Temní Jediové prohrávají válku v bitvě o Corbos a přeživší
  jsou vykázáni z Republiky
- V exilu Temní Jediové nalézají Sithské Impérium
- Sithové považují Temné Jedie za bohy a začínají jim sloužit
- Karness Muur vytváří Muurský talisman

6 000 BBY
- vrcholí Manderonské období
- Miralukové se přesouvají na Alpheridies

Siderealské období
5 500 BBY
- První vytyčení Rimmské obchodní cesty

5 100 BBY
- Marka Ragnos vítězí nad Lorden Simusem a zmocňuje se titulu Temného Pána ze Sithu

5 032 BBY
- Odan-Urr se narodil na Draethosu

5 020 BBY
- Sourozenci Daragonovi se narodí na Koros Major

5 000 BBY
- Urr je vyslán svým mistrem do systému Koros, aby pomohl císařovně Tetě
- Císařovna Teta sjednocuje 7 světů systému Koros výhrou v Bitvě na Kirreku
- Gav A Jori v bitvě ztrácí své rodiče, získají tak loď a s ní se pouští do mapování galaxie
- Smrt Marka Ragnose
 
Souboj o titul Temného pána

- Ludo Kressh a Naga Sadow svádí souboj o titul Temného Pána
- Začíná Velká Hyperprostorová válka, když Gav a Jori zavedou síly Sithského Impéria do Republiky
- Bitva o Coruscant, Koros Major, Kirrek, Primus Goluud a Korriban, Druhá bitva o Korriban
- Jediové, jako udatní obránci Coruscantu započínají stavbu Jedijského chrámu
- Sithský holocron krále Asase je ztracen na planetě Ashas Ree
- Na planetě Csilla začíná doba ledová, která výrazně ovlivní myšlenkový proud v chisské
  společnosti. Má se za to, že v tu dobu také vznikla Chisská Ascedence
- Naga Sadow odlétá na Yavin IV se svými posledními massassijskými válečníky po té,
  co je poražen
- Velká Hyperprostorová válka končí

4 996 BBY
- Urr na Ossusu zakládá Velkou Jedijskou knihovnu

4 990 BBY
- Zánik Sithského Impéria

4 800 BBY
- Ny Rylothu začíná těžba ryllu
- Je sestaven první moderní světelný meč, který vyřešil problém se ztrátou síly čepele

4 700 BBY
- Sestavena Rada Jedi

4 500 BBY
- Vypuká válka na Mon Calamari
- Barabelská občanská válka

Freedon Nadd   4 400 BBY
  - Freedon Nadd upadá k Temné straně a učí se umění sithu
  od ducha Nagy Sadowa
  - Nadd nalézá ztracený holocron krále Adase a s novými znalostmi
  se pouští do dobytí Onderonu
  - Naga Sadow definitivně umírá

  4 300 BBY
  - Taris se stává hlavní planetou Vnějšího Okraje

  4 250 BBY
  - Třetí Velký Svár mezi Světlou a Temnou stranou
  - Civilní válka na Coruscantu končí odletem Temných Jediů do
  systému Vultar, který posléze zničí

 
4 150 BBY
- Hapes je kolonizován jezdci z Lorellu

4 056 BBY
- Občanská válka na Tarisu

4 050 BBY
- Pod vedením Arcy Jetha Republika poráží Hapéské piráty, což byli ve své podstatě hlavní obyvatelé
  Hapéského prostoru. Arca daléhal na zbylé představitele jezdců, aby upustili od matriarchální
  společnosti, to ovšem jen vedlo k vybudování a zakořenění nelibosti vůči všem Jediům

4 019 BBY
- Je dokončena první část Jedijského chrámu na Coruscantu, když čtyři mistři Jedi vztyčí zikurat
  nad Nexusem Síly

4 018 BBY
- Narození Ulica Qel-Dromy

4 017 BBY
- Narození Caye Qel-Dromy

Stará Sithská Válka

4 015 BBY
- Velká Droidí revoluce
- Jolee Bindo se svým partnerem pašují zásoby pro hladovějící v systému Ukatis
- Počátek Období Starých Sithských Válek

4 014 BBY
- Narození Canderouse Ordoa na Ordu

4 012 BBY
- Bindo a Vex jsou chyceni Dimeanskými jezdci. Andor je zabit Kraatem, ale Joleemu se
  podaří uprchnout

Mandalore Nezkrotný 4 000 BBY
- Volba nejvyššího kancléře, stáva se jím Sidrona Diath
- Vypuká Velká Sithská Válka
- Basiliskansiové ničí chemickým jedem svojí vlastní planetu
  v zoufalém posledním vzdoru proti mandalorianům
- Narození Vimy Sunrider na H'ratthu

3 998 BBY
- Založení tajné organizace Krath
- První a Druhá bitva o Onderon

3 997 BBY
- Exar Kun se stává novým Temným Pánem ze Sithu
- Ulic Quel-Droma se stává Sithským lordem
- Započíná Krathské Svaté tažení
- Dobávání Systému císařovny Tety

3 996 BBY
- Třetí bitva o Systém císařovny Tety a jiné
- Smrt Mandalora Nezkrotného
- Kun zabíjí Odana-Urra na Ossusu
- V Druhé bitvě o Coruscant umírá Vodo-Siosk Bass
- Ulic zabíjí svého bratra, důsledkem toho Nomi Sunrider použije svoji schopnost a odejme mu
  citlivost v Síle
- Zničení Jedijské planety Ossus
- Exar Kun prchá na Yavin IV
- Jediové vyráží zničit poslední zbytky vlivu Exara a shormažďují se na orbitu Yavinu IV
- Exar Kun vysává životní sílu z posledních massassiů a přenáší tak svého ducha do zdí Velkého
  chrámu, aby tak unikl spravedlnosti. Zůstane však v chrámu uvězněn
 
Exar zabíjí Urra, Ulic svého bratra

- Konec Velké Sithské Války

3 995 BBY
- Jediové se vydávají na Velký lov, který má vyhubit terentateky

3 988 BBY
- Krynda Draay vysloví proroctví o Pětce

3 986 BBY
- Ulicovi se zjeví mistr Arca a sdělí mu, že musí ještě žít dál, aby se mohl vykoupit ze svých činů
- Vima Sunrider se vydává na Rhen Var hledat Ulica, aby ji učil používat Sílu
- Ulic se tedy ujímá Vimy i přez to, že sám Sílu necítí
- Nomi nalézá svoji dceru a usmiřuje se s Ulicem
- Ulic je zabit obyčejným vojákem a splyne se Sílou

3 980 BBY
- Vima vkládá skutečnosti o Ulicově vykoupení do Velkého holocronu

3 976 BBY
- Vypukají Mandaloriánské války, mandaloriané dobývají světy vnějšího okraje
- Zaalbar je vykázán z Kashyyyku za napadení svého bratra. Později je chycen otrokáři
- Jolee Bindo odchází do exilu do Zemi Stínů na Kashyyyku

3 973 BBY
- Bitva o Cathar

3 964 BBY
- Padawanský Masakr na Tarisu

3 963 BBY
- Mandaloriané napadají Republiku a vtahují ji tak do války
- Několik Jediů vedených Revanem a Alekem vstupuje do války
- Mistryně Jedi Q'Anilia má vizi Karness Muura jak vede armádu raghoulů stvořených talismanem
- Jedi Covenant posílá mistra Xamara, aby vyhledal talisman údajně ukrytý někde na Tarisu.
  Ovšem je odvolán než může svůj úkol dokončit
- Covenant proto rychle posílá svého agenta, Celestu Morne, aby talisman našla a zabránila
  splnění vize
- Invaze mandalorianů na Taris
- Celesta Morne kontaktuje v podměstě Tarisu Jediho Zayna Carricka, aby jí pomohl talisman získat
- Mandaloriané vedení vědcem Pulsipherem talisman nalézají a odvážejíjej na měsíc Jebble,
  na palubě transportu je ale krom
  talismanu i Celesta a Zayn
- Talisman začíná manadaloriany, kteří s ním přijdou do styku, proměňovat v raghouly.
  Toho využívá Celesta a zmocní se talismanu
- Celesta, posedlá Temnou stranou, je Zaynem uložena do hybernace v Jebbleské schránce
- Díky rozšíření raghoulské nákazy je Jebble vybombardována nukleárními bombami,
  čímž se proměňuje v mrtvou a opuštěnou planetu
- Mnoho bitev (Onderon, Dxun, Taris, Myrkr...)

Darth Revan se svým učedníkem   3 851 BBY
  - Revan a Malak se stávají Sithy
  - Revan se dostává ke hvězdné mapě na Kashyyyku

  3 960 BBY
  - Jedi Exile se sama odřezává od Síly
  - Bitva o Malachor V
  - Revan poráží Mandalora Nejvyššího
  - Konec Mandalorianské války
  - Revan A Malak se ztrácí v neprozkoumaných oblastech se
    Třetí republikovou flotilou

  3 959 BBY
  - Započíná Jedijská občanská válka
 
- Terentatekové se opět probouzejí, když Revan s Malakem získávají větší moc
- Revan zkonstruuje robota HK-47

3 957 BBY
- Revan je zrazen svým učedníkem. Bastila ničí Revanovu paměť, ten tak získává novou identitu
- Malak se stává po Revanovi dalším Pánem ze Sithu

3 956 BBY
- Malak ničí kompletně povrch Tarisu, ve snaze zabít Bastilu a Revana
- Revan znovu podstoupí výcvik na Dantooinu a stává se Jedim
- Revan se se svými společníky pouští do hledání hvězdných map
- Revan se dozvídá svojí skutečnou identitu a minulost v prvním duelu s Malakem
- Revan na Rakata Prime nalézá starodávnou civilizaci rakatů a dává dohromady poslední
  kousky informací o Star Forge
- Revan se podruhé utkává s Malakem na Star Forge a poráží ho
- Star Forge je zničena
 
Rakata a Lehon (Rakata Prime)

- Končí Jedijská občanská válka a začíná První Sithská

3 955 BBY
- Revan mizí v Neznámých oblastech

3 952 BBY
- Vypuká Druhá Sithská civilní válka
- Darth Nihilus vysává život z planety Katarr a zabíjí tak všechny zbylé miraluky až na jednu
- Visas Marr je Nihiliusem oslepena a stává se jeho učednicí
- Jedi Exile započala své dobrodružství
- Jedi Exile poráží Dartha Nihiliuse, Siona a nakonec i Kreiu
- Onderonská občanská válka
- Zničení Malachoru V
- Jedi Exile odlétá do Neznámých oblastí hledat Revana

3 100 BBY
- Královna Matka uzavírá hranice Hapeského konsorcia a odřízne tak svůj svět od zbytku galaxie

Otoh Gunga 3 032 BBY
- Války gunganských kmenů
- Vybudování podvodního města Otoh Gunga

3 000 BBY
- Freia Kallea zmapuje Hydianskýou tepnu

2 992 BBY
- Rozpad Paecianského impéria a osamostatnění Dathomiru

2 973 BBY
- Vybudování Velké senátní budovy na Coruscantu

2 519 BBY
- Další rozšíření chámu na Coruscantu. Založení archivů Jedi

Nová Sithská Válka

2 000 BBY
- Mistr Phanius upadá k Temné straně a stává se Darth Ruinem, zakládá Nové Sithské Impérium
- Čtvrtý Velký rozkol mezi Světlou a Temnou stranou
- Počátek Nové Sithské Války

1 750 BBY
- Dark Underlord se stává Temným Lordem ze Sithu

1 500 BBY
- Durge a Jaing jsou použiti k rozdmýchání sváru mezi mandaloriany a Sithy

1 250 BBY
- Belia Darzu se stává Temnou Paní Nového Impéria
- Belia vede své Impérium do dvacetileté Sictiské Války, na jejímž konci sama umírá

Kaan   1 100 BBY
  - Počátek republikové Doby Temna

  1 026 BBY
  - Narození Banea na Apartosu

  1 010 BBY
  - Kaan prohlašuje sebe a své následnovníky za Temné pány

  1 006 BBY
  - Vzniká Bratrstvo Temnoty
  - Bitva o Korriban

  1 005-02 BBY
  - Nespočet bitev, také první Ruusanská
 
 
 
Na rozcestník   Další éra


© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.