[ Webhosting profitux.cz ]
Rakatové

Rakata
"Kdysi dávno Rakatové vládli celé známé galaxii. Všechny druhy se nám klaněly."
– rakatský strážce historie Orsaa

Rakatové, známí též jako Stavitelé, byli velice technicky pokročilou rasou, která využívala Temnou Stranu Síly. Jako první v galaxii objevili a začali používat hyperpohon, díky čemuž tak vzniklo jejich Nekonečné Impérium. Vrcholným činem Nekonečného Impéria byla stavba Star Forge, která se stala jak jejich pýchou, tak později i jejich záhubou, neboť byla postavena čistě za pomoci Temné strany, Temná strana jí dávala Sílu a tak mohla chrlit stovky a stovky plavidel během minimálního času. Rakatové vládli prakticky celé tehdy známé galaxii, ale jejich velikost a závislost na Temné Straně byla jejich zkázou. Objevila se pandemie neznámého viru, jenž postihoval výhradně Rakaty, což je vedlo k závěru, že virus byl vytvořen jejich zotročenými rasami. Krátce po tomoto viru však začali Rakatové ztrácet vnímavost Síly a brzo bylo Nekonečné Impérium na kolenou. Rakatové se museli vrátit k iž dávno překonaným technologiím, které nevyužívali Sílu. Tohoto úpadku si všimli zotročené rasy a vzbouřili se proti svým pánům. Rakatové byli zničeny Temnou Sílou Star Forge a nemohli se bránit. Nakonec se v roce 25 200 BBY Impérium rozpadlo. Rakatové utekli na svůj domovský svět Lehon (Neznámá planeta) a doufali, že zde zůstanou v úkrytu. Ovšem ani zde se nedočkali klidu a mezi Rakaty vypukla občanská válka, což vyústilo v použití jaderných zbraní a došlo k vyhlazení téměř celé populace Rakatů. Někteří se ještě předtím ukryli do podzemí, nebo do chrámů, kde přečkali ničivou válku.
Když pak po stovkách let vyšli znovu na povrch, jejich planeta byla jiná, než jakou si ji pamatovali. Rakatové byli nyní rozděleny na Černé a Staré (Černí byli ti, co se ukryli pod zem a Staří ti, co se ukryli do chrámů). Černí Rakatové byli primitivní agresivní válečníci, rozdělení do několika seti kmenů a vedli mezi sebou válku o to, kdo bude mít víc půdy.
stavba Star Forge Mezi nimi se nakonec objevil Jeden, o němž se myslelo, že znovu získal schopnosti, jaké měli dávní Rakatové. Získal prý dávné schopnosti, bez pomoci Starších a díky nim porážel, dobíjel a sjednocoval Rakatské kmeny pod svou vládu. Nakonec se rozhodl, že vybere své nejlepší válečníky z kmene a vypraví se na ostrov, na němž se nacházel jeden ze starobylých chrámů, hlídaný Staršími. Ihned po příjezdu je napadl, ale byl zahnán jakou si silou zpět. Postavil si tábor na druhém konci ostrova a čas od času zaútočil na Starší.
Do toho však přišel Darth Revan a Darth Malak, kteří pomocí hvězdných map našli tuto planetu a chtěli získat její tajemství, Star Forge. Darth Revan slíbil pomoc Starším a to sice tak, že zničí Star Forge. Starší se těšily, že tak z nich sejme strach z této ohromné stanice a tak mu otevřeli dveře do chrámu. Bohužel Revan a Malak je zradili a získali Star Forge pro sebe a tak odstartovali Jedijskou Občanskou Válku (JCW).
Po pár letech se sem Revan vrátí a znovu se setkává s Rakaty. Dozvěděl se o tom co kdysi udělal a rozhodl se splnit svůj starý slib, že zničí Star Forge. Starší mu tedy otevřou dveře do chrámu podruhé. Zde Revan vypne Silové pole, dostane se pryč z planety a zničí Star Forge. Poté co je Star Forge zničena je však Lehon odříznut od Galaxie Republikou z obav z toho, že by galaxie nebyla zrovna dvakrát nadšena objevením rasy, která je kdysi všechny zotročila. Rakatové tak postupně vymřeli a tak zmizela z galaxie jedna s nejstarších ras.

by Ultimate

Zpět na seznam ras

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.