[ Webhosting profitux.cz ]
Darth Traya

 Darth Traya
Byla Mistryně Jedi v době před Mandalorianskými válkami, a později Sithský Pán pod jménem Darth Traya. Snažila se zničit Sílu a k tomu chtěla použít Vypovězenou, ale neuspěla a sama zahynula v jádru Malachoru V v Trayuské akademii.

Biografie

Jedi
O jejím životě Jedie není mnoho známo. S velkou pravděpodobností, vzhledem ke svému věku, sloužila během Velké Sithské války. Vycvičila mnoho studentů, z nichž nejznámější byl Revan.

Pád k Temné straně
Není přesně známo, kdy Kreia opustila řád, ale bylo to někdy během Mandalorianských válek, kdy jí byla velmi vyčítána její úloha při cvičení Revana a to, že většina jejich studentů ho následovala do boje. Sama pak opustila Republiku, cestovala z planety na planetu a hledala odpovědi na otázky, které měla v hlavě. Nakonec ji cesta zavedla až na Malachor V, kde před časem Revan podlehl temnotě. Když Kreia vstoupila na povrch, byla zasažena Temnou stranou a naplno se jí poddala. Z mistryně Jedi se tak stala Darth Traya, Paní Zrady.

 Darth Traya poražena Sithský Triumvirát
Na povrchu planety pak nalezla Trayuskou akademii, někdejší Revanovo opevnění a prastarou Sithskou akademii. Tam se Traya dozvěděla o tzv. Pravých Sithech a o tom, že Revan ve skutečnosti nechtěl Republiku zničit, ale připravit ji a vést do útoku proti těmto Pravým Sithům. V pokračování odkazu svého nejlepšího žáka znovuobnovila Trayuskou akademii a začala cvičit nové Sithy. Akademii začalo navštěvovat mnoho Jediů; téměř všichni ti, kdo sloužili s Revanem. Traya potkala dva jiné lordy, Darth Siona a Darth Nihiluse. Tito tři Sithové se spojili a založili Sithský Triumvirát. Traya si oba muže vzala za učedníky a nakonec se všichni tři stali lordy ze Sithu - Darth Traya, paní zrady, Darth Sion, pán bolesti, a Darth Nihilus, pán hladu. Po skončení Jedijské i Sithské občanské války zbylo jen málo uživatelů Síly. Toho se snažil Triumvirát využít a začal lovit Jedie ve velkém. Úkolu zničit Jedie se velice dychtivě chopil Darth Sion a zabíjel hojně a krutě. I Lord Nihilus si vedl dobře, sám zničil planetu Katarr, kde se Jediové sešli na poradě. Po skončení Prvního Jedijského vyhlazení, kdy se zdálo, že Jediové jsou vyhlazeni, se Nihilus se Sionem obrací proti Traye a zradí ji. Darth Traya touto zradou utrpí natolik, že chce pomstu. Ne pomstu na Jedijích nebo Sithech, ale na Síle samotné. V ústranní vymyslí mistrovský plán, jak Sílu zničit jednou provždy, a začíná její cesta za pomstou.

 Kreia
Vypovězená
Pro svůj plán si Kreia vybrala rytířku Jedi, která byla jednou ze společnic Revana ve válce. Sama byla kvůli tomu z Řádu vyloučena a odtržena od Síly. Právě kvůli jejímu přerušení kontaktu se Sílou si ji Kreia vybrala. Není známo jak a kdy, ale Kreia se dostává na Ebon Hawk a společně s Vypovězenou (Tato rytířka oficiální jméno nemá a je označována pouze jako Vypovězená, v originále The Jedi Exile) jsou nuceny přistát v těžební kolonii na Peragusu 2. Tam Kreia Vypovězené, která si na nic z dřívějška nepamatuje, dává první lekce a stává se její mistryní. Vytvoří se mezi nimi silné pouto. Pouto, které je obvyklé mezi mistrem a učedníkem, ale zde bylo mnohem silnější. Silné natolik, že navzájem cítily svou bolest a dokonce, kdyby jedna z nich zemřela, zemřela by i druhá.

V opuštěné těžební stanici potkaly Attona Randa. I když ze stanice uprchli, nebylo to bez následků a obětí. Bývalý učedník Kreiy, Darth Sion, totiž na Peragus přiletěl v republikové lodi Harbinger, jejíž celou posádku vyhladil. Aby neublížil Vypovězené, Kreia s ním začala bojovat. Boj sice přežila, ale přišla a ruku. Tato ztráta způsobila Vypovězené velkou bolest, ale společnými silami se dostali až na Ebon Hawk a ze stanice uprchli. Sion při palbě na loď zničil tamější asteroidy a tím celý Peragus.

Díky této katastrofě se Ebon Hawku podařilo uprchnout do bezpečí na planetu Telos. Protože byl ale Ebon Hawk u stanice Peragus v okamžiku, kdy explodovala, byla Vypovězená i s doprovodem zatčena, dokud se případ neprošetří. Po vyšetření byli všichni tři propuštěni, ale nemohli odletět, protože Ebon Hawk byl mezitím ukraden. Vypovězená se pod vedením Kreiy proto snažila dostat na povrch planety a odtamtud do polárních oblastí, do Teloské akademie. Tam se nakonec dostali za pomoci Zabraka jménem Bao Dur. Ten s Vypovězenou sloužil v Mandalorianských válkách a společně byli i v poslední bitvě o Malachor V.
Na Akademi se Vypovězená dozvěděla několik střípků ze své minulosti od tamější vedoucí, mistryně Atris. Po opuštění Telosu se skupina vydává nalézt přeživší mistry Jedi, kteří byli v radě, jež potrestala Vypovězenou. Mají pomoci Vypovězené obnovit její pouto se Sílou. Kreia po cestě Vypovězenou učí stále nové věci a pomalu ji nahlodává k Temné straně. Vypovězená však odolává.
Společně navštíví planety Dantooine, Korriban, Nar Shadda, Onderon a jeho měsíc Dxun. Tam nalezli všechny mistry - Kavara na Onderonu, Zez-Kai Ella na Nar Shaddě a mistra Vrooka na Dantooine. Mistryně Lonna Vash byla na Korribanu zavražděna Sionem.

Všichni tři mistrové společně odletěli na Dantooine a opravili Enklávu, zničenou během útoku Darth Malaka. Když je Vypovězená navštívila a oni ji donutili vzdát se Síly, protože je nebezpečná, Kreia zakročila a všechny tři mistry zabila. Následně se stala opět Darth Trayou a nejdříve navštívila svého učedníka Darth Nihiluse. Řekla mu, že má letět na Telos, kde je mnoho Jediů, na kterých se může nakrmit. Nihilus ji věřil a vytáhl na Telos s celou svou flotilou. Darth Traya pak odcestovala na Malachor V, Do Trayuské akademie za Sionem. Když byl Nihilus poražen a Telos zachráněn, Vypovězená se vydala na Malachor za svou bývalou mentorkou. Jedijka se dostala až do akademie a soustředila se pouze na Kreiu, která už téměř dokončila svou pomstu. Zradila své učedníky a už ji chybělo pouze aktivovat "Stínové generátory" a pomocí "Ozvěn v Síle" zničit Sílu samotnou. Stínové generátory naštěstí vyřadil Bao Dur a jeho Droidík. Po prozkoumání Trayuské akademie Vypovězená došla až k Sionovi.
Ten jí napadl, protože ji miloval a proto ji musel zabít. To se mu samozřejmě nepodařilo, a tak zemřel s vědomím, že jeho mistryně ho zradila
 Darth Traya s mečema a dala přednost nové učednici.

Vypovězená se tak dostala do Trayuského Jádra, kde se utkala se samotnou Darth Trayou. Traya byla velmi schopná v telekinetickém souboji, a tak po vlastní porážce proti Vypovězené vyslala Sílou ovládané tři meče. Vypovězená však byla velmi silná a tak odrazila i tento útok. Poražená Kreia jí poděkovala, že je tak dobrá studentka, prozradila jí několik věcí z budoucnosti a nakonec s radostí v srdci z toho, že vycvičila dva tak velké studenty, zemřela. Celý Malachor, včetně akademie, byl následně zničen a zbytky Sithů se začali bít mezi sebou. Tak skončila Darth Traya, mistryně zrady.


by ScorpiO

Zpět na seznam ze Starých Sithských Válek

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.