[ Webhosting profitux.cz ]
Darth Nihl
Darth Nihl

Byl to Nagaiský Sithský Pán sloužící v Darth Kraytově Galaktickém Impériu během Sithsko-Imperiální války a Druhé Imperiální Občanské Války. Bývalý Nagaiský válečník, Nihl byl rekrutován do řádu Jednoho Sitha samotným Kraytem a získal pozici Pěst, nebo-li vojenský vůdce. Nicméně toto se změnilo, když Kraytova Ruka, nebo-li osobní vrah, vykonavatel a služebník, padl. Na jeho místo byl povýšen v roce 130 ABY právě Nihl. Jedna z jeho prvních misí byl útok na Jedijské Praxeum na planetě Ossus. Během tohoto útoku, který byl později znám jako Masakr na Ossusu, zavraždil Nihl Mistra Jedi Kola Skywalkera a smrtelně zranil Zabrakského Mistra Jedi Wolfa Sazena. Po Masakru se Nihl vrátil na Coruscant a účastnil se Kraytova vzestupu do pozice Galaktického Císaře, během kterého byl bývalý Císař, Roan Fel, zabit. Nakonec se ale ukázalo, že Fel ve skutečnosti přežil. Po dalších sedm let sloužil Nihl jako Kraytův osobní vykonavatel, pak ale Krayt povýšil Darth Talon, aby sloužila jako jeho druhá Ruka. Talon byla vyslána zajmout Felovu dceru, princeznu Marasiah a Nihl byl vyslán, aby ji poskytl posily během boje na planetě Vendaxa, kde se střetli Sithské a Felovi Imperiání sily. Skywalkerův syn Cade byl mezi těmi, kdo pomáhal Imperiálum a jakmile si všiml vraha svého otce neváhal a pustil se s ním do boje. I když Nihl Skywalkera neporazil později ho zajal, když Cade infiltroval Sithský Chrám na Coruscantu a snažil se osvobodit Bothanského Jedie Hoska Trey´lise. Když se Temný Pán pokoušel dostat mladého Skywalkera na Temnou Stranu, Nihl vyjádřil své obavy nad Kraytovým rozhodnutím, nejvíce ho trápila Kraytova posedlost mladým ex-Jediem. Skywalker nakonec utekl a Nihl byl vyslán, aby ho znovu zajal. V duelu však byl Skywalkerem poražen, ztratil svou ruku a nechal Skywalkera uniknout. Výsletkem byla jeho degradace z pozice Ruky a byl dán k dispozici Darth Maladi, která na něm experimentovala s Yuuzhan Vongskou biotechnologií. Darth Nihl byl později povolán Darth Maladi na planetu Wayland a diskutoval s ní o současném stavu řádu Jednoho Sitha po porážce Darth Krayta na planetě Had Abbadon. Nihl se, na radu Maladi, rozhodl odcestovat na Korriban, aby zjistil, jak se věc s Lordem Kraytem má a zdali je Temný Pán skutečně naživu či nikoliv. Po příletu na Korriban, Krayt předstoupil před vchod do stázové místnosti, který strážila Darth Talon. Nihl ji řekl, že Lord Krayt ho povolal pomocí Síli, a žádá si jeho přítomnost. Talon, neschopná určit, zda nihl mluví pravdu souhlasila, ale jen pod podmínkou, že půjdou oba. Po otevření vrat a vztupu do místnosti zažili oba dva obrovský šok. Lord Krayt zmizel, jediné co zbylo, bylo jeho brnění. Nihl téměř okamžitě kontaktoval Darth Wyyrloka a pověděl mu, že Krayt zmizel a později Chagriana do stázové komory doprovodil. Wyyrlok tvrdil, že Krayt musel být zavražděn a jeho tělo uneseno. Společně se domluvili, že pro řád Jednoho Sitha bude nejlepší, když vše utájí. Wyyrlok se prohlásil do role vládce řádu a Nihla povýšil na svého nejvyššího poradce – pozici, kterou zastával do nynějška právě Wyyrlok. První z jeho úkolův nové pozici, bylo nalézt Darth Talon, která byla rovněž pohřešovaná. Wyyrlok spekuloval, že Talon by do Kraytova zmizení a předpokládané vraždy, mohla být zapletena. Nihl jí stopoval až do hlubin Údolí Temných Pánů a zde se s ní utkal. Duel byl nicméně přerušen, jelikož se na scéně objevila třetí osoba zahalena v plášti. Tato osoba použila na Nihla Sílu Škrcení a zneškodnila ho. Nihl však vědomí neztratil a v obrovském překvapení zjistil, že ho neporazil nikdo jiný, než sám znovuzrozený Darth Krayt. Krayt se s dvojicí podělil o svůj konečný plán na vyhlazení veškeré rebélie a sjednocení galaxie. Obě Ruce se přidali k Lordu Kraytovi a vydali se na Coruscant. Tam Nihl pobil mnoho Sithů, kteří si vybrali stranu uzurpátora Lorda Wyyrloka a Wyyrlok sám padl rukou Krayta.

Nagaiský válečník
Darth Nihl, Nagaiský muž, pocházel z planety Nagi a byl ve svém světě válečník. Díky svému velkému spojení se Silou zaujal vůdčí pozici a vedl tlupy nájezdníku a drancoval téměř celou planetu. Jednoho dne ho Nalezl Darth Krayt, jenž budoval svůj nový Sithský řád, řád Jednoho. Nihl přijal Kraytovu nabídku a připojil se k Sithům. Po dlouhém a namáhavém tréninku se Nihl stal Sithským Pánem a Pěstí – válečným vůdcem. V roce 130 ABY byl Nihl povýšen do pozice Ruky poté, co jeho předchůdce byl zabit.

Ossus
Dva standartní dny po tom, co Impérium zajalo Coruscant, hlavní planetu Galaktické Aliance, Nihl vedl jednotku Sithů při útoku na Chrám Jediu na planetě Ossus s jasným cílem – nenechat jediného Jedie naživu. V průběhu masakru však byl jeho postup zastaven jediným oponentem, Mistrem Jedi Kolem Skywalkerem. Ten se Sithům a Stormtrooperům postavil zcela sám a snažil se vytvořit dostatek času, aby mohla malá skupinka Padawanů uprchnout. Skywalker bojoval neuvěřitelně a rozsekával Sithy i Sotrmtroopery. Navíc se k němu připojil další Mistr Jedi, Zabrak Wolf Sazen.

 Darth Nihl na Ossusu Tento Jedijský úspěch však trval jen do chvíle, kdy se Jedium postavil do cesty Darth Nihl, Nejprve se utkal s mistrem Sazenem a za pomoci svého světelného meče s dlouhou rukojetí, mu usekl ruku a probodl ho. Po sazenově porážce se proti Nihlovi vrhl i Skywalker. Skywalkerův syn Cade se nemohl jen dívat, jak jeho otec bojuje sám a tak se rozhodl mu jít na pomoc. Bohužel však jeho příchod pouze Skywalkera rozzlobil, Nakázal Cadeovi, aby vzal zraněného Sazena a odtáhl ho do raketoplánu. Zklamaný Cade nakonec souhlasil a svého mistra Sazena začal pomalu sunout směrem k raketoplánu. Skywalker tak dál bojoval s Nihlem a jeho zástupy Sithů, ale nakonec Nihl vyslal na svého soka silný výboj Blesků a zabil ho. Vítězný Nihl Ossus opustil a vydal se zpět na Coruscant, kde jeho pán hodlal převzít moc nad Impériem. Stal se svědkem toho, jak Krayt zabil Císaře Fela a mnoho jeho Imperiálních Rytířu a usedl na Galaktický Trůn. I když se později ukázalo, že se ve skutečnosti jednalo pouze o dvojníka Císaře Fela, vítězství bylo Kraytovo.

Vendaxa
O sedm let později už nebyl Nihl jedinou Kraytovou Rukou. Darth Talon, Twi´lecká Sithská Paní, byla jmenována druhou Rukou, k Nihlově velké nelibosti. Nihl měl za úkol poskytnout Talon posily běhěm její první mise. Na planetě Vendaxa vystopovala Talon Princeznu Marashiah Fel, dceru Císaře. Její úkol bylo zajmout Princeznu a vylákat tak jejího otce a zabít ho. Nihl přiletěl na Vendaxu s jednotkou Sithů a započal bitvu s Imperiálními Rytíři a Jedii, kteří byli s Princeznou. Talon ale selhala a Princeznu nebyla schpna zajmout jelikoš ji v tom zabránil Cade Skywalker, který se za těch sedm let stal lovcem odměn. Talon zavolala Nihla a žádala posily. Když se objevili Imperiální Rytíři.

Nihl a Talon
Srdce Talon zaplesalo, Císař Fel byl mezi nimi. Talon zaútočila a ke svému zděšení zjistila, že muž, jehož považovala za Fela, byl ve skutečnosti Imperiální Rytíř Antares Draco. Její překvapení bylo tak velké, že se stáhla zpět k Nihlovi, který již plánoval nový útok, během kterého zabijou všechny, kromě Princezny, kterou zajmou. Během útoku byl Skywalker svědkem toho, jak Nagai opět bojuje s mistrem Sazenem a Princezna Marashiah je zraněna Zabrakským Sithem. Poté se připojil ke svému bývalému Mistru a doufal, že se mu podaří pomstít smrt svého otce. Sazen viděl hněv ve Skywalkerových očích a pokoušel se ho uklidnit s čímž Nihl souhlasil a konstatoval, že světelný meč v ruce nedělá z člověka Jedie. Dále se Nihl posmíval Skywalkerovi a řekl mu, že pomsta není Jedijský způsob ale mladík na to nedbal a dál se Sithem bojoval.
Během souboje Nihla a Skywalkera se Mistr Sazen vydal za zraněnou Princeznou a dostal ji zpět do lodě. Nihl, přesvědčen, že je jasným vítězem, nabídl Skywalkerovi rychlou smrt, jakou kdysi umožnil jeho otci. Skywalker však opět nereagoval a toužil jen po pomstě. Nakonec byl Nihl střelen do zad jedním, ze Skywalkerových druhů, což umožnilo Cadeovi dostatek času, aby se vzpamatoval a nakonec se mu podařilo dostat do lodi a všichni odletěli. Mise byla jasný neúspěch a Nih pověděl Talon, že již bude opět jediným Sithem, který se může pyšnit titulem Ruka, protože si byl jistý, že za tento neúspěch bude Talon zabita.

Zajetí Skywalkera
K Nihlovu velkému zklamání nebyla Talon za své selhání na Vendaxe zabita. Místo toho byla pověřena nalezením a zajetím Skywalkera, o kterého měl Lord Krayt velký zájem kvůli jeho zvláštním léčivým schopnostem. Lov na Skywalkera byl však mnohem jednodušší, než se zdálo, protože Skywalker přišel sám o své vůli do Sithskémo Chrámu, kde se snažil vysvobodit Jedie Hoska Try´lise. V Chrámu ho napadla Darth Talon, ale Skywalker použil Temnou Stranu a porazil ji. Než ji mohl dokončit, objevil se na scéně Darth Nihl, a zaútočil na Skywalkera Silou Škrcení. Sevřel mladého Skywalkera tak silně, že ex-Jedi ztratil vědomi. Nihl se chystal na smrtelnou ránu, ale Talon ho zastavila a pověděla mu, že Lord Krayt chce Skywalkera živého. Neschopen porušit Kraytovy rozkazy Nihl Skywalkera ušetřil, ale řekl, že porážku, kterou Talon utrpěla, nahlásí Kraytovi.

 Zajetí Skywalkera Darth Krayt doufal, že nyní zajatý Skywalker podlehne a přidá se na Temnou Stranu. Cade zprvu odmítal, ale když mu Krayt pohrozil zabitím jeho přátel, Skywaker nejen souhlasil, ale předvel i své výjmečné léčivé schopnosti. Krayt vzal Skywalkera do svých soukromých komnat, ale když se Nihl snažil dvojici následovat, byl zastaven Darth Wyyrlokem a bylo mu přikázáno počkat venku. Nihl naprosto nesouhlasil a odvolával se na to že je Kraytova Ruka a jako takový musí být svému pánu nablízku, aby ho mohl chránit. Chagrian však byl neústupný a tak Nihlovi nezbylo, než s Lady Maladi počkat před Kraytovými komnatami. Darth Maladi, hlava Sithské Inteligence, vysvětlila Nihlovi, že nybl do komnaty vpuštěn, protože nybyl,, stejně jako ona, rodilý Sith. Krayt plánoval mít Nihla “jen” jako Pěst a povýšil ho jen proto, že jeho předchůdce padl a Krayt tak potřeboval Ruku novou a Darth Talon byla stále ještě nepřipravený učedník. I když Nihl nesouhlasil a prohlašoval, že jeho loajalita je kompletní, neměl jinou možnost než čekat. Dvojice tedy pokračovala v rozhovoru a velmi se podivovali nad Kraytovou fascinací mladým Skywalkerem. Pozornost, kterou Krayt věnoval Skywalkerovi se nakonec vyplatila a mladík souhlasil, že se stane Sithem. Jako Mistr mu byla přidělena Darth Talon a trénik započal ihned. Bohužel, čim více si Skywalker uvědomoval svůj potenciál na Temné Straně, tim více byl Krayt mladíkem posedlý. Nihl byl touto posedlostí znechucen a nechápal co jeho pán na Skywalkerovi vidí. S těmito pocity se svěřil Lady Maladi a ta se na oplátku svěřila Nihlovi, že má vážné obavy o tom, zda je Skywalker vůbec schopen Lorda Krayta vyléčit. Společně začali polemizovat nad tím, co by se stalo, kdyby Krayt nakonec zemřel. Nihl věřil ve staré způsoby Sithů a protože Krayt nejmenoval zatím žádného dědice, pravděpodobně by došlo k velkému boji o moc, který by rozvrátil celý řád. Přesně pro tento důvud se začal Nihl domnívat, že Lord Krayt bude podobný sled událostí předvídat a proto určí jako svého nástupce právě Skywalkera.

Boj se Skywalkerem
Tak či tak, Skywalker měl úplně jiné plány a ukázalo se, že celý jeho pád k Temné Straně a přijetí Sithského učení, byla lest a Skywalker všechno jen předstíral. Nakonec se Skywalker pokusil uprchnout z Chrámu, ale byl zastaven Darth Talon a přiveden zpět před Krayta. Ten přikázal Skywalkerovi, aby zabil Jedie Trey´lise a tím se stal Sithem tentokráté doopravdy. Nihl sledoval jak Skywalker odmítl Jedie zabít a v hrůze sledoval, jak Tre´lise zabil rozzuřený Krayt. Tato vražda však v Cadeovi vzbudila ohromný hněv a mladý muž toužil Jedie pomstít. Pomocí Síly si přivolal otcův světelný meč a započal souboj mezi ním, Talon a Nihlem. Talon byla Cadem téměř ihned probodnuta a tak se ze souboje stal duel mezi Skywalkerem a vrahem jeho otce. Během boje byl

Nihlova porážka
Nihl Kraytem zrazen – Krayt neustále povzbuzoval Skywalkera, aby použil svůj hněv a Nagaie zabil, čímž by získal svou pomstu. Boj pokračoval ještě nějakou chvíli, ale pak Skywalker usekl Nihlovi jeho pravou ruku. Zraněný a v bezvědomí byl Nihl napaden Skywalkerovými Blesky, které měly jediný účel – zabít Nagaie a dokonat pomstu. Krayt Cadea povzbuzoval, aby svou pomstu dokonal, což mělo za následek, že si mladík uvědomil, co dělá a místo chladnokrevného zabití bezbraného soka, se vrhl na samotného Krayta. Ukázalo se však, že proti Temnému Pánu nemá Skywalker dostatek sil. Měl však štestí, jelikož mu přišla na pomoc jeho matka Morrigan Corde. Podařilo se ji střelit Krayta do zad, což ho vyrušilo dostatečně dlouho na to, aby Skywalker, společně s Corde, uprchli. Krayt byl rozzuřen na maximum, obě jeho Ruce žalostně zklamaly a Skywalker byl nyní kdekoliv v galaxii.

Náhrada
Okamžitě po Skywalkerově útěku byl Nihl ošetřen Darth Maladi. I když Krayt samotný nebyl zraněn, Talon i Nihl utrpěli vážná zranění a tak Maladi dostala za úkol je vyléčit. Protože Nihlova ruka byla velmi čistě useknuta, Maladi navrhla, že ji přišije zpět. Krayt se však na ni obořil a připojení paže zakázal. Nihl zklamal a jeho neschopnost stála Sithy velkou cenu a proto jako trest o svou ruku příjde. Krayt Nihla degradoval z pozice Ruky a přikázal Lady Maladi, aby na Nagaiovi experimentovala s Yuuzhan Vongskou bio-technologií. Ve skutečnosti chtěl Krayt prve Nihla přímo zabít, ale nakonec ho Darth Wyyrlok přesvědčil, aby to nedělal, protože by pro Nagaie mohl mít stále využití. V pozici Ruky pak Krayt nahradil Nihla Darth Stryfem a rozhodl, aby byli Talon i Nihl vzati do lékařského zařízení a léčeni. Nihl otavřeně protestoval nad svou náhranou a tvrdil, že si místo Ruky zasloužil věrnými službami. Krayt ho však nevyslechl. Protože Nihlova zranění byla mnohem vážnější, než ty od Talon, zůstal Nagai v baktové nádrži i v době, kdy jeho Twi´lecká kolegyně již byla úplně uzdravená. Nihl mohl jen bezmocně sledovat, jak jeho sokyně a jeho náhradník doprovázejí lorda Krayta na planetu Had Abbadon, kde byli pozváni neznámou Jedijskou ženou, která jim nabízela Skywalkera. Jak se ukázalo, pozvání byla past, kterou Nastražil Cade Skywalker, Jediové a Imperiální Rytíři. Sithové byli napadeni a sám Lord Krayt byl v bitvě velmi vážně zraněn. I když Krayt přežil, jeho nejvěrnější služebník, Darth Wyyrlok, zradil a zavraždil svého pána. Následně pak jeho tělo odvezl na Korriban, a uložil ho do stázové komory. Všem řekl, že Lord Krayt byl zraněn a je ve stázi, protože se musí vyléčit a tak jako Regent, vládl Wyyrlok místo něj.

Divize
I když Wyyrlok přesvědčil tévěř všechny Sithské Pány, Darth Maladi začala o jeho slovech pochybovat. Nihl přijal její pozvání a přiletěl za ní na planetu Wayland. Maladi mu prozradila, že má podezření, že Lord Wyyrlok lže a Darth Krayt je ve skutečnosti mrtev. Déle mu řekla, že pokud je to pravda a Wyyrlok schromažďuje moc, je jen otázkou času, kdy se vrhne proti Sithům, které vnímá jako hrozbu. Maladi věřila, že oba dva, jako nenarození Sithové, budou odstraněni. Pověděla Nihlovi os vém názaoru, že on sám by byl mnohem vhodnějším Vůdcem řádu Jednoho Sitha, než Wyyrlok a navrhla mu, aby odletěl na Korriban a potvrdil, nebo vyvrátil inforce o Lordu Kraytovi. Nihl souhlasil a ihned odletěl. Po příletu se vydal do hrobky kde byl na krátko zastaven hlídající darth Talon. Ta mu pověděla, že má za úkol hlídat Kraytovu stázovou komnatu a nesmí nikoho pustit dovnitř. Nihl však použil lest a řekl Talon, že ve své mysli uslyšel volání svého pána a tudíš musí vejít, jelikož ho Lord Krayt volá. Talon chvíli přemýšlela a pak souhlasila, že Nihla vpustí s podmínkou, že ho doprovodí. Nihl souhlasil a tak se dvojice ocitla v místnosti. Oba ale zařili obrovský šok a překvapení, protože Darth Krayt, Temný pán ze Sithu zmizel. Jediné co zbylo, bylo jeho korálové brnění, ale po Lordu Kraytovi nebylo stopy. Téměř okamžitě použil Nihl prioritní spojení a konstaktoval Coruscant a Lorda Wyyrloka o tom, že Krayt zmizel.

 Nihl s Kraytem Netrvalo dlouho a Wyyrlok na Korriban přiletěl, aby situaci vyšetřil. Nihl tiše poslouchal, jak Wyyrlok polemizuje o tom, že Lorda Krayta musel někdo zavraždit a jeho tělo odnést z komory. Dále pověděl Nihlovi, že tuto informaci si musejí, pro dobro řádu, nechat pro sebe. Wyyrlok rozhodl, že zatím bude řádu vládnout sám, než se najde vhodná náhrada a Nihla povýšil do role svého nejvyššího poradce. Nihl uviděl příležitost a navrhl, že s Kraytovou smrtí by mohla mít něco společného jeho sokyně, Darth Talon. Toto tvrzení podepřel faktem, že Talon zmizela téměř ihned po objevu. Wyyrlok s touto možností souhlasil a nařídil Nihlovi, aby Talon vystopoval a vyslechl. Sám se vydal na Coruscant, aby se mohl věnovat vládě. Nihl se vydal na Lov Talon a začal v Údolí Temných Pánů, kde ho napadla skupina Tuk´atů, které si ovšem pomocí Síli podmanil a společně s nimi sestoupil hluboko do jedné z hrobek. Netrvalo dlouho a Wyyrlok Talon nalezl a ihnet se s ní střetl. Během souboje ji nařkl z vraždy Lorda krayta, ale k jeho obrovskému překvapení se z nenadání sám Krayt objevil. Pomocí Síly chytil Nihla a chvíli ho dusil. Krayt nihla propustil a ušetřil jeho život. Společně s Talon sestoupili všichni tři do nejzazších hlubin oné hrobky a Krayt Nihlovi pověděl o tom, co se mu stalo od Had Abbadonu a vyvrátil tvrzení, že by Talon jakkoliv zradila. Oba dva vzal do místnosti, kde se nacházeli jeho noví Sithští Vojáci – nová generace Sithů, které Krayt bral už od dětství a vylepšoval kyberneticky. Prozradil Talon i Nihlovi svůj pán na konečné zničení rebelů a sjednocení galaxie pod praporem Sithů.

Útok na Coruscant
V roce 138 ABY, Nihl doprovázel Darth Krayta zpět na Coruscant, kde se Temný Pán hodlal pomstít za zradu, kterou na něm Wyyrlok spáchal. Letěli v jedné z Kraytových nových Dračích lodí. Jakmile přistáli na Coruscantu, vydali se do Sithského Chrámu, kde je čekalo několik Sithů, kteří se přidali na stranu Lorda Wyyrloka. Nihl s Talon a dvěma Kraytovými Sithskými vojáky, zaútočili na tyto zrádné Sithy a všechny do jednoho pobili. Přežil pouze Wyyrlok, před kterého se postavil sám Krayt. Temný Pán se utkal se svým Regentem a nakonec ho zabil a opět usedl na Galaktický Trůn s Nihlem, Stryfem a Talon po svém boku.by ScorpiO

Zpět na seznam z řádu Jednoho Sitha


© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.