[ Webhosting profitux.cz ]
Darth Kruhl
Darth Kruhl

Byl to Sithský Pán v řádu Jednoho Sitha vedeného Temným Pánem Darth Kraytem. Byl rovněž velmi dobře trénovaný atentátník pod přímým vedením Darth Maladi, pod kterou sloužil jako agent v Sithské Inteligenci. V roce 137 ABY byl Kruhl poslán na planetu Munto Codru s úkolem získat tento svět pro Sithské Impérium. Nejprve se snažil vyjednat mírové řešení s mluvčím místních Codru-Ji jménem Rikkar-du, nicméně ten neměl o Sithskou nadvládu nejmenší zájem a tak se snažil sjednotit klany, aby se Kruhlovi a jeho plánům postavili. Jakmile se Kruhl o tomto povstání dozvěděl, vrátil se na planetu a konfrontoval Rikkara-du. Následoval souboj, který skončil Kruhlovým vítězstvím. Na místo mluvčího byl dosazen Codru-Ji z jiného kmene a ten s Kruhlem přijetí k Impériu dojednal. Později, když se Darth Maladi dozvěděla, že bývalý Císař Fel se nachází na planetě Bastion, operace s cílem odstranit Fela započala. Kruhl byl zvolen jako nejschopnější atentátník a byl pověřen tímto čestným a velice důležitým úkolem. Kruhl Bastion infiltroval a dostal se nepozorovaně až do zahrad, kde Fel meditoval. Jeho plán byl jasný, zaútočit na Fela ze zálohy, tak aby to nečekal a využít jeho překvapení pro svůj prospěch. Plán však nevyšel jelikož Fel byl plně vycvičený Imperiální Rytíř a tak se s aktivací svého světelného meče na svého atentátníka vrhl a započal duel. Nakonec však Fel odhalil svůj skrytí blaster a Kruhla zastřelil. Po jeho smrti Fel vzal jeho meč a poslal jej zpět na Coruscant, aby ukázal Lordu Kraytovi, že jeho pokus o atentát byl zmařen.

Okupace Munto Codru
Souboj na Munto Cordu Darth Kruhl byl přímým podřízeným Lady Maladi v její Sithské Inteligenci, kde pracoval jako agent a atentátník. Byl jedním z nejlepších ve svém oboru. Byl to také Sithský Pán z řádu Jednoho Sitha. V roce 137 ABY byl Kruhl poslán na planetu Munto Codru, která měla ideální pozici na předsunutou základnu pro Vnější Okraj. Darth Maladi tento potenciál viděla a tak svého podřízeného na planetu poslala, aby ji získal pro Sithské Impérium. Kruhlovi bylo dáno velení nad Imperiálním Hvězdným Destruktorem jménem Dauntless, který ho vzal až na planetu, kde se nejprve snažil s místními domorodci vyjednat mírové řešení jejich připojení. Domorodí Conru-Ji měli dlouhou historii politických bojů a různých soupeření o moc, čehož chtěl Kruhl maximálně využít. Nabídl tedy mluvčímu, s kterým vyjednával, kontrolu nad všemi klany v případě, že se k Sithům přidají. Mluvčí jménem Rikkar-du však nabídku odmítl, protože viděl, že Sithská dominace by znamenala zkázu všech Conru-Ji. Protože Rikkar-du věděl, že Kruhl bude očekávat jen a pouze kladnou odpověď, rozhodl se, že na Sitha zaútočí v Chrámu Conru-Ji pomocí dvou skrytých bezpečnostních droidů. Kruhl si však byl velmi dobře vědom chystaného útoku a tak bez nejmenších problémů oba droidy zlikvidoval. Nicméně Kruhl v Rikkarovi-du neviděl rovnocenného oponenta a tak mu opět, bez náznaku emoce, zopakoval původní nabídku na mírové připojení planety k Impériu. V reakci na tento návrh vytasil Rikkar-du dýky a na Sithského Pána zaútočil. Kruhl však jen aktivoval svůj světelný meč a jedním švihem usekl útočníkovi jednu z jeho čtyř rukou. Rikkar-du byl v dočasném šoku z bolesti, který Kruhl využil k dalšímu „přemlouvání“ a pověděl mu, že jakýkoliv odpor vůči Sithům, je marný a předem ztracený. Na scéně se však objevil Jassar, Rikkar-duův syn. Jakmile uviděl svého otce, zaútočil na Kruhla v naději, že jej zaměstná dost dlouho na to, aby se jeho otec mohl opět vrátit do boje. Jeho plán však nevyšel, protože Kruhl ho jednou ranou zabil. Kruhl útočníka nezabil proto, že by musel, ale kvůli jasného příkladu, jak skončí ti, kdo se vzepřou Impériu. Nakonec zabil i zničeného Rikkara-du za jeho vzdor. Nicméně Kruhl byl vítězem ještě před samotným duelem, jelikož za Rikkar-duovými zády se tajně domluvil s jiným vůdcem klanu jménem Kassek-ka. Společně se domluvili na odstranění Rikkar-dua a jeho manželky. Kassek- ka tak převzal jeho pravomoc a přijal Sithskou nadvládu. Kruhl ho však varoval, aby nezapomněl, jaká je cena za zradu. Jelikož mise byla nyní splněna, Kruhl se vrátil na palubu Dauntless.

Mise na Bastion
Po úspěšném zabrání planety byl Kruhl navštíven dalším agentem Lady Malady, jménem Vikar Dorn. Dorn, který kdysi sloužil jako guvernér planety Munto Codru, přišel ke svému kolegovy s novým úkolem. S Dornovou asistencí měl Kruhl infiltrovat planetu Bastion a eliminovat bývalého Císaře Fela. Na tuto misi byl vybrán Kruhl speciálně pro své skvělé schopnosti. Lady Maladi si totiž uvědomovala jeho přednosti a tak jej tímto významným úkolem pověřila. Odstranění Fela by totiž značně oslabilo hnutí odporu a Lord Krayt by tak měl otevřenou cestu k celogalaktické dominanci. Co však nebylo Kruhlovi známo bylo to, že Maladi předpokládala neúspěch mise a doufala, že nakonec odstraní Císaře sama. Ve skutečnosti byl Kruhl pro Maladi pouze nástroj, který využije a zahodí.

Kruhl versus Fel
Dorn se tedy vydal v Destruktoru Dauntless na planetu Bastion, kde tamějším Felovým Imperiálům pověděl, že zběhnul od Sithů a rád by se přidal k „pravému“ Císaři. Darth Kruhl však loď tajně opustil a vydal se na povrch za svým cílem. Netrvalo dlouho a Kruhl svůj cíl lokalizoval v zahradách, kde Fel meditoval. Fel se chystal na Císaře zaútočit ze zadu a využít tak moment překvapení k snadnému vítězství. Fel však příchod Kraytova vraha očekával, přerušil svou meditaci a aniž by se otočil, pověděl Sithovi, že o něm i jeho plánů moc dobře ví. Kruhl se připravil na boj, ale byl velmi překvapený, když viděl, že Fel nevolá na pomoc své Imperiální Rytíře. Císař byl sám plně trénovaný Imperiální Rytíř a tak se svému atentátníkovi postavil docela sám. Započal duel, v němž ani jeden z oponentů neměl navrch. Pak ale Kruhl sekl Felovi do zápěstí a v šoku sledoval, jak se jeho meč zastavil a pomalu deaktivoval. Fel měl totiž návleky s čisté kortozis, což byl jeden z mála kovů odolných proti světelnému meči, který navíc způsoboval i jeho krátkodobé přetížení a tudíš i deaktivaci. Světelný meč však nebyla jediná Sithova zbraň a tak vyslal proti Felovi silný výboj Blesků, které však Fel absorboval svým mečem. Poté použil Kruhl opět Sílu a vrhl na Císaře trosky, které se kolem povalovaly. To císaře vyrušilo natolik, že Kruhl byl schopen na něj skočit a zaútočit na něj holýma rukama. S Císařem si vyměnili několik úderů, ale císař nakonec odhalil svůj skrytý blaster a jedinou ranou do břicha ukončil Kruhlův život. Fel sebral meč svého padlého atentátníka a dal jej guvernérovi Dornovi se slovy, aby jej vrátil na Coruscant Darth Kraytovi a pověděl mu, že takto skončí každý Sith, který se opováží na Bastion přijít. Zároveň však nařídil popravu celé posádky lodě Dauntless, takže Dorn byl jediný přeživší. Guvernér přivezl světelný meč Darth Maladi, která však Dorna pro jeho neschopnost okamžitě zabila.
by ScorpiO

Zpět na seznam z řádu Jednoho Sitha


© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.