[ Webhosting profitux.cz ]
Ll'awa

 Ll'awa
"My Starší nejsme citliví na Sílu, ale díky zkoumání genetické struktury ostatních kmenů doufáme, že se nám podaří dostat gen zpátky do našeho druhu."
- Ll’awa Revanovi

Ll’awa byl Rakatský Starší a vědec, pokoušející se obnovit u Rakatů citlivost na Sílu. Doufal k dosažení úspěchu rozmnožováním možných na Sílu citlivých jedinců, aby tak znovu přinesl schopnost cítit Sílu – kterou měli v dávných časech.
Věděl, že Jeden by mohl být kandidátem ke zvážení, protože to, jak se dostal k moci, bylo zvláštní, ale nemohl na něm provést svůj výzkum, kvůli jeho přílišné agresivitě.
Ll’awa potřeboval informace o genetické struktuře těchto výjimečných jedinců ve vlastním druhu, objevující se po celá uběhlá milénia. Požádal tedy Revana, aby získal tato data z chrámu předků. Revan tak udělal a vrátil se s těmito informacemi pro Ll’awu, jenž tak mohl pokračovat ve svých výzkumech.

by Ultimate

Zpět na seznam Rakatů

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.