[ Webhosting profitux.cz ]
Mandalore the Ultimate (Mandalore Nejvyšší)

Mandalore the Ultimate
"Když náš Mandalore padne v bitvě, ten nejúctyhodnější zaujme jeho místo."
- Canderous Ordo.

Mandalore the Ultimate, nebo také Te Ani'la Mand'alor v Mando’a, velel mandaloriánským klanům v Mandaloriánských válkách. Byl to poslední známý Taung, který měl titul Mandaloreho. Seskupil mandaloriánské Neo-Křižáky a pomalu začal dobývat planety, které byly po Velké Sithské Válce bezbranné. Mandalore využil výhod těchto světů, vybudoval novou flotilu a s armádou, jíž osobně velel, napadl Republiku. V Mandaloriánských válkách Republiku téměř porazil, nebýt dvou rytířů Jedi – Malaka a Revana – kteří obrátili kartu proti Mandaloriánům. Mandalore byl nakonec sám zabit na konci války po souboji na meče s Revanem.

Raný život
O jeho životě před převzetím velení nad mandaloriánskými klany se ví velmi málo. Byl znám tím, že se naučil nejrychleji ze všech Mandaloriánů ovládat bitevního droida Baziliška. Když byl Mandalore the Indomitable zabit v džunglích Dxunu na konci Velké Sithské Války, Mandalore the Ultimate se vydal hledat jeho masku, kterou nakonec našel.

Pán Klanů
Po smrti Mandalora the Indomitable se nový Mandalore prokázal jako velice schopný a hodný titulu ‚,Ultimate‘‘ a po porážce klanů upustil od jejich reformování. Byl si vědom výcvikových kapacit Dxunu, a tak ve zdejších lesích vybudoval výcvikové vojenské centrum. Toto centrum se stalo novou operační základnou jeho klanu a sem také povolal odloučené klany. Ačkoli nemnoho jeho předvolání respektovalo, Mandalora to neodradilo a místo toho se rozhodl zvýšit nábor z ostatních ras a zformovat tak novou generaci válečníků, známých jako Neo-Křižáci. V této době narostly řady Mandaloriánů bezpočtem bojovníků z různých světů. Nejvíce zde bylo lidí, ale nebylo výjimkou zde vidět i Rodiany, Twileky, Togoriany, Kerestiany či Mandallianské Obry. Pod vedením Mandalora the Ultimate začalo slovo "Mandalorián" znamenat více než druh, ale také válečnickou kulturu, která byla definována svou oddaností získávat čest a slávu skrze boj.

Mandaloriánské Války

"Sithové za námi přišli s nabídkou – bojovat s nepřítelem nás hodným v bitvě, která bude pamatována navěky."
- Canderous Ordo

Předehra
Poté, co byli nabuzeni neznámou Sithskou frakcí, Mandalore zahájil novou křížovou výpravu v roce 3 976 BBY. Vedl své renovované síly do Vnějšího okraje, na hranicích Republiky, kde vypaloval a obsazoval svobodné a nezávislé světy a kolonie, např. Althir. Mandaloriánští Neo-Křižáci vybojovali mnohem větší teritorium než kterýkoliv Huttský klan a udrželi jej po více než dekádu. V této době Mandalore the Ultimate povýšil Cassuse Fetta na hlavního stratéga a dovolil mu řídit armádu droidů Bazilišků při obsazování Catharu.
Republikový senát na mandaloriánské dobyvačné choutky nereagoval a odmítal se připojit do konfliktu, dokud Mandaloriané nenapadnou samotnou Republiku. Paradoxem bylo, že přesně tohle Mandalore the Ultimate plánoval. Využil dobytých světů a udělal z nich sklady a továrny pro svou nově se rozrůstající armádu. Mandaloriánské klany rostly na síle více než kdy předtím, a to díky verbování obrovského množství otroků a poddaných do svých řad. Jak před mandaloriánskou flotilou padal svět za světem, začalo do Republiky mířit velké množsví uprchlíků.
Předtím, než Mandalorova armáda dorazila k Tarisu, rozhodli se senátoři Republiky bránit tento svůj bohatý obchodní svět. Taris se stal členem Republiky a anexovaný svět byl brzy srdcem obrany v celém systému. Mezi lety 3 965 a 3 964 BBY se odehrály na republikové hranici mezi Tarisem a mandaloriánským domovským světem první malé potyčky mezi Neo-Křižáky a armádou Republiky. Po několik měsíců se tyto dvě galaktické síly oťukávaly na neutrální republikové frontě. Mezitím Mandaloriané systematicky zvyšovali svou sílu a připravovali se tak na plný útok proti Republice.

Invaze do Republiky

Mandalore the Ultimate
"Nechte je shořet."
- Mandalore the Ultimate, nařizující odpálení jaderných střel na Serroco.

V roce 3 963 BBY zahájil Mandalore svou válku proti Republice rychlým dobytím Onderonu, umístěným poblíž Dxunu. Poté využil zmatku na Tarisu a vyslal své dlouho připravované síly do Republiky. Jeho flotily se dostávaly do republikového prostoru třemi proudy v určených sektorech, a tak bylo republikové námořnictvo naprosto bezbranné. Mezitím zahájila mandaloriánská hlavní flotila svůj postup na Taris pod vedením samotného Mandalora. Ten rozdělil svou armádu a podnikl současný útok na Taris a zároveň na blízkou planetu Vanquo, čímž donutil republikové obránce pod velením admirálů Jimase Veltraay a Nomy Sommos se rozdělit, což je odsoudilo k porážce. Během této doby se snažili republikoví agenti zjistit, zda je Mandalore the Ultimate tím samým Mandalorem, co získal moc po smrti Mandalora the Indomitable, ale nepodařilo se jim dojít k žádnému uspokojivému výsledku.
Pod Mandalorovým vedením Neo-Křižáci vybombardovali jadernými zbraněmi a vymazali tak několik měst na Serrocu. Následně pak Mandaloriané odmítali jakékoliv stížnosti Republiky na použití nepřiměřených zbraní proti nevojenským cílům. Brzy poté byl Mandalore kontaktován Demagolem, který mu vyřídil pozvání od Arkoha Adascy, šéfa společnosti Adscorp, na setkání na palubě Arkohovy vlajkové lodi Arkanian Legacy. Kromě Mandalora byli pozváni i další vůdci zapletení do Mandaloriánských válek. Adasca chtěl vůdcům nabídnout k prodeji exogorthy (známé jako vesmírné slimáky, byli to gigantičtí plžové s tlamou plnou zubů) schopné způsobit obrovské škody. Samozřejmě je chtěl prodat za nejvyšší nabídku. Mandalore považoval exogorthy za možnost, jak vyhrát válku. Byl si jistý tím, že mu obrovští plžové zajistí vítězství. Neváhal proto nabídnout Adascovi imunitu, kdyby totiž Mandaloriané vyhráli válku, pohlitili by jakoukoli galaktickou společnost. Tuto nabídku navíc ještě rozšířil o možnost stát se hlavním a jediným válečným zásobovačem mandaloriánské válečné mašinérie. Nicméně Adasca si myslel, že je v pozici, kdy může vyjednávat o získání kontroly nad celou mandaloriánskou armádou, což by ho učinilo vůdcem mandaloriánských klanů a šéfem samotného Mandalora. Tato schůzka však byla přerušena dvěma Jedii, Zaynem Carrickem a Lucienem Draayem, kteří utekli z vězení na palubě Arkanian Legacy. Na Draayův popud pak sehráli frašku, že Adasca vlastně jen vylákal Mandalora na asvou loď, aby ho Jediové mohli zajmout. Neschopen zastavit rostoucí chaos, Adasca mohl pouze sledovat, jak Mandalore a jeho válečníci ustupují zpátky do svých lodí. Adasca byl pak zabit, když ztratil přímou kontrolu nad svými exogorthy, jež se vřítili na palubu a zničili tak Arkanian Legacy. Mandalore se pak spokojil s tím, že exogorthy nebude ovládat nikdo.
V první části války byla republiková armáda naprosto decimována naprostou zuřivostí mandaloriánských útoků. Znovu a znovu byla republiková flotila porážena v bitvách a Republika stále žádala o pomoc radu Jedi, která zakázala svým rytířům se do války připojit. Přesto se Mandalore a jeho vojáci domnívali, že je to jen otázka času, kdy tento tlak Jediové nevydrží a vstoupí do války, a to nejspíš pod vedením velmi schopného a slavného mistra Jedi – Kavara.

Porážka a Smrt

"Sám Mandalore byl zabit rukama Jedie Revana. Nejlepší z nás jej nedokázal porazit!"
- Canderous Ordo.

Nicméně, nebyl to Kavar, kdo vedl Jedie do války, ale rytíř Jedi jménem Revan. On a jeho společník, rytíř Jedi Alek Squinquargesimus (z nějž se později stal Darth Malak) sjednotili tu část Jediů, kteří chtěli jít do války, pod své vedení a brzy veleli třetině Republikové flotily.
Mandalore, do této doby zvyklý bitvy s Republikou vyhrávat, byl překvapen tím, že Revan použil Souboj Revana a Mandalora the Ultimate mandaloriánskou taktiku proti jim samotným a Republika brzy začala tlačit Mandaloriány zpět. Po Revanově osvobození Tarisu od mandaloriánské nadvlády vedl Cassus Fett Mandaloriány k vítězství v Jagově mlhovině, jen aby zjistil, že podstatná část mandaloriánské armády byla zničena na Althiru. Válečná štěstěna se začala obracet na stranu Republiky.
Přestože si v roce 3 960 BBY Revan nakonec vynutil finální bitvu s Mandaloriány nad orbitou Malachoru V, průzkumná skupina zjistila, že sám Revan byl mimo systém. Brzy však přiletěl do bitvy a když se jeho flotila střetla s mandaloriánskou, dva vůdci se střetli tváří v tvář. Revan v následném souboji porazil Mandalora na hlavu a zabil jej.

Dědictví
Nejenže Revan zbavil přeživší Mandaloriány u Malachoru V všech jejich zbraní a zbrojí, ale přivlastnil si také masku samotného Mandalora, čímž efektivně rozdělil Mandaloriánské klany. Mandaloináská flotila byla zcela zničena nad Malachorem Generátorem gravitačníhon stínu (angl. Mass Shadow Generator). Bez schopného vedení a směru si mnoho Mandaloriánů našlo práci jako lovci odměn, či žoldáci. Následne zde byli dva kandidáti na získání titulu Mandalora, jež mohli znovu sjednotit mandaloriánské klany. První pokus, o nějž usiloval neznámý Mandalore, představoval hrozbu pro Revanovo nové Sithské Impérium, ale mnoho Mandaloriánů bylo přesvědčeno, že žádný nový Mandalore nebyl zvolen. Úlohu po Mandalorovi the Ultimate převzal Canderous Ordo, který se částečně pokusil sjednotit mandaloriánské klany na Dxunu.
Mandalore the Ultimate byl zodpovědný za zničení několika planet během Mandaloriánských válek. Nejznámější je zničení Serroca jadernými zbraněmi a Cathar, kde vyhladil celou domovskou rasu Catharů.

Osobnost

"Mimoto, něco jsem se naučil. Politika je pouze pokračování války, jen jinými prostředky."
- Mandalore the Ultimate Saulu Karathovi.

Mandalore chápal, co to znamená být Mando’ade. Když se stal Mandalorem The Ultimate, rozhodl se přebudovat společnost. Jednou z těchto reforem bylo přijímaní ostatních druhů mezi Mandaloriány, což se ukázalo jako nezbytné, když z původních Mandaloriánů, kteří vyslyšeli jeho snahy o sjednocení, zbyla jen hrstka. Díky jeho vedení a vizím se slovo "Mandalorián" stalo něčím víc, nebyli už jen pouhou rasou. Mandaloriánské klany se stali součástí unikátního válečnického kultu. Následkem přijímání ne-Taungů mezi Mandaloriány, Mandalore the Ultimate prorazil s mandaloriánskými normami i jinde. Narozdíl od předchozích Mandalorů bral v potaz i politické důsledky. Poté, co se Cassus Fett stal jeho pravou rukou, učinil Mandalore the Ultimate Neo-Křižáky hlavní částí armády. Taktéž na Fettovu radu, sjednotil a standardizoval brnění Neo-Křižáků, které se ukázalo jako velice odolné. V letech před a v průběhu Mandaloriánských Válek, Mandalore the Ultimate se ukázal jako stratég, který byl ochoten k dosažení vítězství použít všech možností. Vedl nemilosrdnou kampaň ve Vnějších Okrajích, dovolujíc si devastaci planety Cathar nebo kompletní vyrabování planety Althir. Přestože Republika začala odpovídat na jeho útoky, pokračoval ve vedení svých Mandaloriánů s brutální efektivitou. Jak se válka rozjela, Mandalore prokázal, že je schopen provést cokoliv pro vítězství, i použití jaderných zbraní na vymazání celých světů.


by Ultimate & Padme


Zpět na seznam Mandalorianu

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.