[ Webhosting profitux.cz ]
Delak Krennel

Krennel
Delak se narodil na Corulagu, planetě, kde se narodilo mnoho budoucích slavných pilotů a velitelů.
Kráčeje ve šlápějích svého otce se Krennel přihlásil do námořnictva, kde prošel slavnou Imperiální námořní akademií na Prefsbelt IV.
Po dokončení akademie rychle postupoval hodnostní žebříčky až na post admirála a velitele nového hvězdného destruktoru „Reckoning“.
Z neznámých důvodů byl převelen spolu s Thrawnem do Neznámých oblastí, jako součást jeho sil. To Krennel těžko nesl, ne tak převelení, jako to že jeho nadřízený byl nečlověk.
Z Neznámých oblastí byl převelen zpět do Impéria pro neposlušnost a genocidy na dobytých planetách.
Do Imperiální části vesmíru se vrátil v době krátce po bitvě o Endor, kdy byla celá galaxie ve zmatku.
Krennel využil toho, že velí celému hvězdnému destruktoru a pokusil se jako válečný lord vydobýt si pro sebe část vesmíru.
Během potyček s ostatními imperiálními warlordy přišel o svou pravou ruku.
Tu si nechal nahradit kybernetickým implantátem, který navíc vzbuzoval respekt u jeho podřízených.
Později, v Občanské válce, se formálně přidal na stranu Generála Carvina a jeho Imperiální rady, de fakto ale přijímal rozkazy od velitelky IIA Ysanne Isard.
Jedním z jeho prvních úkolů bylo zadržet velkovezíra Sate Pestagea podezřelého z vlastizrady.
Krennel Pestage našel a vlastnoručně uškrtil svojí umělou rukou, přivlastnil si také jeho majetek a vládu nad Ciutrickou Hagemonií, čímž Krennel získal svoje vlastní malé vytoužené impérium.
Během Thrawnových tažení proti Nové republice mu Krennel neposkytoval žádnou podporu, jako odplatu za čas strávený pod jeho velením.
Po Thrawnově porážce byl Krennel zvolen Novou Republikou jako odstrašující případ pro jejich novou politiku pro boj s Imperiálními válečnými lordy.
Krennelova flotila byla přepadenou novorepublikovou flotilou pod velením Admirála Ackbara spolu s pomocí eskadry Rogue.
Během bitvy zasáhly dvě řízené rakety můstek Reckoningu a v explozi byl admirál Delak Krennel roztrhán na kusy.

by Potan

Zpět na seznam přívrženců galaktického Impéria

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.