[ Webhosting profitux.cz ]
Ysalamir

Ysalamir
Ysalamir byl ještěrkovité, kožešinou pokryté stvoření obývající stromy. Běžně byli asi 50 cm dlouzí. Jejich domovskou planetou byl Myrkr. Nejvíce známi byli pro svou schopnost vytvořit kolem sebe bublinu prostou Síly a vytvořit tak prostor bez Síly. Tato schopnost se u nich vyvinula v reakci na jejich predátory, na Sílu citlivé Vornskry. Několik Ysalamirů dohromady dokázalo vytvořit velké bubliny bez Síly, někdy až několik kilometrů (v závislosti na vzájemné vzdálenosti).
Dospělí ysalamiri vyrůstají do velikosti 90 až 120 centimetrů a líhnou se z vajec podobných bublině.
Ysalamiri zarývají své drápy do stromů Olbio, na kterém žijí a berou z něj živiny. Je velmi obtížné odstranit ysalamira z jeho stromu bez zabíjení. Talon Karrde však našel způsob, kterým je možné ysalamira sundat bez usmrcení. Později ho prozradil i Velkoadmirálu Thrawnovi. Thrawn využíval ysalamiri pro obranu před Sílou. Připevnil je k postroji s výživným rámem, který dovolil jemu a jeho mužům zůstat bezpečně uvnitř ysalamirovy bubliny. Použil tento trik k získání pozornosti naklonovaného temného jedie, mistra Joruuse C'baotha a také tím urychlil proces klonování ve Spaartiských válcích bez obvyklých vedlejších účinků (které nastávaly, pokud se střetávaly stejné otisky v Síle).
Ysalamiri ve skutečnosti nevytvářeli prostředí bez Síly, jednoduše proto, že každý kdo existuje, je součástí Síle, tudíž by nemohli uvnitř bubliny existovat. Vytvářeli Silová pole, v kterých byla Síla čistě neutrální a nebylo možné ji jakýmkoli způsobem ovlivnit.
Jedna bublina měla poloměr až 10 metrů, skupina ysalamirů mohla pak tento rozsah rozšířit klidně až na kilometry, v závislosti na tom, jak velká skupina byla.
Po dlouhém obdivování houževnatosti ysalamirů, řád Jedi po nich pojmenoval formu boje se světelným mečem, Makashi.

Miriskin
Miriskin byl kus látky, který byl nošen kolem krku. Byl vyroben z kůže ysalamira a prohlašovalo se o něm, že je schopen zastavit jedie před použitím Síly na osobu, která ho nosila. Miriskin byl samozřejmě podvod, protože jen žijící ysalamir mohl přerušit Sílu.
Mnoho miriskinů nebylo ani z tvorů samotných.

by Cody

Zpět na seznam bytostí

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.