[ Webhosting profitux.cz ]
Voxyn

Jediové bojují s voxyny
Voxynové byli vytvořeni genetickým inženýrstvím Yuuzhan Vongů k lovu jedinců citlivých na Sílu, zejména pak Jediů. Byli vyvinuti z vornskrů z planety Myrkr a z fero xynů, kteří byli z domovské galaxie Yuuzhan Vongů. Voxyn měl osm nohou a dokázal bojovat pliváním kyseliny, vřískáním působícím mocné zvukové výbuchy nebo bodáním nepřátel jedovatým hrotem na ocasu.
Průměrný voxyn byl jeden metr vysoký a více než čtyři metry dlouhý. Jeho kůže byla silná jako duraocel. Měl dvojici žlutých očí posazených přímo nad čenichem. Jeho ústa byla naplněna řadami tesáků ostrých jako břitva a rozeklaným jazykem. Napadal především uživatele Síly. Vyhledával je řadou smyslových štětin rostoucích přímo z páteře po celém hřbetě až po ocas, všechny měl obalené v silném neurotoxinu. Jeho tlapy byly obalené vrstvou slizu, který obsahoval stovky retrovirů, škrábnutí tudíž mělo fatální následky.
Voxyn byl také schopen stříkat smrtící kyselinové hnědé sliny téměř na šest metrů. Jediná kapka do očí mohla způsobit dočasnou slepotu, která mohla trvat 25 dní. Jedním z nejobávanějších znaků byla jeho schopnost vydávat ochromující sonickou vlnu vřískotem natolik silným, že dokázal protrhnout ušní bubínky. Voxyni často lovili po čtyřech, i když někdy byli jednotliví voxyni ukryti na palubu nákladních lodí a propašováni do nových světů Republiky. Když voxyn vycítil Jedie, mohl skrýt svou přítomnost v Síle - tuto schopnost zdědil po fero xynovi, který byl nedostatečně spojen se Sílou. Dokonce i po smrti byl voxyn ještě smrtící, jeho krev se stala smrtícím neurotoxinem v kontaktu s většinou typů vzduchu.
Voxyn též vynikal skvělou vitalitou, která mu zajišťovala, že zůstal ve vynikající kondici i po dlouhé časové období, zvýšené o urychlující hojící faktor. Mohl se také svinout v zámotek a přežít snížený tlak, a díky hibernaci byl schopen přežít i krátkodobý pobyt ve vakuu (ačkoli Hanu Solovi se podařilo zabít dvě stvoření odvzdušněním nákladového prostoru, čímž vytvořenil teplotu blízkou absolutní nule).
Každý voxyn byl naklonován z voxynské královny v klonovacím zařízením na Baanu Rass, na oběžné dráze kolem Myrkru. Voxyn vyžadoval určité živiny, které byly k dispozici pouze na Myrkru, protože jeho buňky se rychle zhoršovaly a každý jedinec byl schopen přežít jen několik měsíců po vypuštění. Ve výsledku tvárci neustále vytvářeli nové a nové klony, kteří nahradili voxyny zabité v boji nebo ty, co podlehli buněčnému rozkladu.
Z důvodu neznámého svým tvárcům, voxyn pociťoval intenzivní touhu zabíjet ysalamari, pokud byl nějaký v jeho dosahu. Jinak lstivý tvor se náhle stal násilným a při svém pokusu o zabití ysalamira šel dokonce tak daleko, že si utrhl klidně i své nohy, pokud by se chytil v pasti a bránilo mu to v dosažení své kořisti. Z tohoto důvodu byli často voxyni krmeni ysalamirii za odměnu.

Historie
Voxyny vytvořil mistr tvárce Yal Phaath na světolodi (Koros-strohna) Baanu Rass, obíhající planetu Myrkr. S pomocí zrádné senátorky Viqi Shesh Yuuzhan Vongové našli Myrkr, domov vornskrsků, druhu divokých dravců, kteří dokázali vycítit uživatele Síly. Yal Phaath se obrátil na pomoc v tomto projektu ke Qang Qahsa. V archívech yuuzhan vongských učení pak nalezl genetické šablony pro dravce s názvem fero xyn, což byl dravec s buněčnou strukturou podobnou vornskrovi. Fero xyn již byl Yuuzhan Vongy pěstován a byl inteligentnější než vornskr z Myrkru.
Přes mnoho nezdarů a odmítání upravit tvárcovský protokol, Yall Paathovi se nakonec podařilo vytvořit hybrid těchto dvou šelem. Jediný přežívající hybrid byl lepší, než kdy Mistr Phaath doufal a tvárci se pustili do klonování dalších voxynů z tohoto jediného vzoru. Tato voxynská královna překonala vornskra i fero xyna v téměř každém aspektu.
Po ztrátě několika Jediů kvůli voxynům, vedl Anakin Solo elitní sedmnáctičlený tým na světoloď Baanu Rass, kde bylo umístěno klonovací zařízení voxynů. Vzhledem k tomu, že Baanu Raas obíhala Myrkr, je bitva známá jako mise na Myrkr. S neočekávanou pomocí tajemné Vergere se Jacenu Solovi podařilo zničit královnu voxynů i nenahraditelné genetické údaje voxynů, kterých bylo dostatek pro klonování více než jednoho milionu. Mnoho Jediů a Yuuzhan Vongů však bylo zabito. Poté, co zařízení na Myrkru bylo zničeno, Yuuzhan Vongové skončili projekt s voxyny.
Zbývající voxyni brzy padli za oběť zubu času a buněčnému rozkladu. S postupujícím působením zubu času jejich tmavě zelené šupiny žloutly, eventuelně odpadávaly, jejich pohyby ochabovaly, takže už nechňapali po svých yuuzhan vongských vodičích. Myslelo se, že poslední z voxynů byl zabit na Vongy vytvořeném Coruscantu (přejmenovaném na Yuuzhan'tar) lordem Nyaxem (dříve známým jako Irek Ismaren). Nicméně, válečný pán Tsavong Lah měl pod svým vedením dalších šest voxynů, když o několik měsíců později napadl Ebaq 9, ačkoli tito zbývající se ukázali být nemocní a umírali.

by Cody

Zpět na seznam bytostí

© Stopa & Potan 2008-2016, všechna práva vyhrazena.
©Star Wars je majetkem ©Disney
Obsah webu je zakázáno kopírovat bez souhlasu autora
Stránka je optimalizována pro prohlížeče Mozilla Firefox a Opera.